PRIVACY VERKLARING

BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje, gevestigd aan Bergstraat 69, 5551AW Dommelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals hieronder weergegeven.

Contactgegevens:
BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje
Bergstraat 69
5551 AW, Dommelen
0407800746
info@bresaa.nl
www.bresaa.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

BreSaa verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken van onze verkooppunten:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboorte datum
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

• Gezondheid/allergische informatie
• Voor en Na foto’s van de gewenste behandelingen.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het verwerken van administratie
• U het resultaat te kunnen tonen van de gewenste dienst
• Verzenden in de toekomst van onze nieuwsbrief
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te herinneren aan uw gemaakte afspraak
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om u uit te nodigen voor speciale activiteiten zoals een klanten dag

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje tussen zit.

BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress, Salonized, Observ 520.

Houd u op de hoogte via social media: Facebook, Instagram.

Persoonsgegevens die op speciale intake kaarten worden ingevuld

• Huidanalyse
• Permanente make-up
• T-Away
• Body Wizard
• IPL

zullen in speciale mappen bewaard worden in een afgesloten kast.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS

BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Twee jaar na uw laatste contactmoment verwijderen wij al uw persoonsgegevens uit onze systemen.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor en Na foto’s met mooie resultaten mogen pas na schriftelijke aanvraag en toestemming van u worden gebruikt in advertenties op social media of in andere advertenties/reclame folders.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bresaa.nl

BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met BreSaa Huidverbetering instituut by Saartje via info@bresaa.nl t.a.v Saartje Hoeks Willems